Vystudoval STU v Bratislavě a od roku 1996 se pohybuje v oblasti IT. Během celé jeho kariéry se pohybuje na straně obchodních aktivit, kde přešel od pozice obchodně-technické podpory až po pozici obchodního manažera ve vícerých mezinárodních společnostech – Alcatel, Logica, Oracle. Jeho hlavním úkolem byla starostlivost o klienty hlavně v telekomunikačním sektoru a to ne jenom na Slovensku, ale i v širším regionu střední a východní Evropy. Mezi klíčové zákazníky patřili také společnosti T-Com, T-mobile Hungary, Mak-Tel, Unipharma , v současnosti i zákazníci z oblasti pojišťovnictví a bankovnictví. Hlavní oblasti prodeje se týkali rozsáhlých projektů primárně v oblasti IT, systémové integrace a konzultačních služeb. Od roku 2005 se podílel na založení a rozvoji společnosti Maind, ze které chce se svými společníky a kolegy vybudovat úspěšnou společnost v segmentu BI a DWH.

Navzdory tomu, že ho nemá nazbyt, svůj volný čas se snaží dělit mezi svou rodinu a množství volnočasových aktivit, jako je chalupaření (mezi jeho přáteli má jeho slivovice dobrou pověst) a taky sport. Věnuje se též výtvarnému umění, kresbě a malbě (do které se taky s dávkou ostychu snaží fušovat).