Doplňujeme odborníky do stávajících DWH-BI týmů v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace a retail.

Poskytujeme jednotlivce nebo celý tým na projektové role: projektový manažer, architekt, analytik, vývojář, tester, administrátor / správce DWH-BI prostředí.

Jestli jste majitelem firmy nebo členem jejího managementu a snažíte se najít rovnováhu mezi strategickými a operativními aktivitami, jistě jste si už položili otázku, jestli váš předmět podnikání realizujete optimálně. Abyste to zjistili, nabízíme vám naše teoretické znalosti podpořeny standartními metodikami komplexního zpracování podnikatelských a provozních procesů – Business Process Reengineering (BPR) a Business Process Improvement (BPI).

Velké korporátní firmy

  • telekomunikace
  • finančnictví
  • síťové odvětví

Připravíme a zpracujeme vám rámcové nebo detailní procesní modely, vyhledáme a optimalizujeme procesy ve vaší firmě, případně zavedeme modely nejlepší praxe

Středně velké organizace

Jsme tu pro vás, jestli potřebujete rychlý a hmatatelný výsledek bez rozsáhlého analytického projektu.
Poradenství probíhá formou pracovních střetnutí. Kladením klíčových otázek a aplikací rychlé dekompoziční analýzy (Crash Analysis) identifikujeme kritické činnosti pro optimalizaci a aplikaci odporučení.

Výsledkem naší spolupráce je:

  • strukturovaný popis strategie a identifikace strategických imperativů
  • dekompozice imperativů do konkrétních iniciativ a úloh pro jednotlivé oblasti
  • optimalizace firemních procesů v souladu s definovanými cíli.

Díky dlouholetým zkušenostem dokonale rozumíme principům BPR a BPI. Uplatňujeme je při našich řešeních hlavně ve fázích přípravy procesů a parametrů, které se musí definovat při návrhu a implementaci opatření a změn. Předpokládáme, že klíčové oblasti jako je strategie, dlouhodobé a střednědobé cíle máte jako firma stanovené. Naším příspěvkem může být praktická aplikace zlepšení ve vaší podnikatelské praxi, od řízení až po výkon detailních činností. Přidanou hodnotou je taky optimalizace nákladů nebo zvýšení výnosů.