Ještě před 15 lety bychom řešení manažerských informačních systémů (MIS) nacházeli jenom velice ojediněle, zatímco dnes můžeme bez přehánění konstatovat, že jestli firma nemá kvalitní MIS, tak může jen stěží konkurovat firmám, které takový systém používají.

MIS řadíme do rodiny nástrojů Business Intelligence (BI), které představují rozsáhlou třídu aplikačních programů a technologií pro podporu rozhodování. V dnešní době poznáme množství řešení podporované různými technologiemi na trhu, které spadají pod označení MIS a ve většině případů mají jeden společný jmenovatel, a tím je datový sklad (Data Warehouse – DWH).

Problematika datových skladů už není v dnešní době žádnou novinkou, spíš naopak. Většina velkých společností už datový sklad vlastní, nebo se ho chystá vybudovat. DWH poskytuje možnost shromažďovat, extrahovat, čistit, transformovat, konsolidovat a unifikovat data z různých informačních systémů, i jiných jako transakčních. Kvalitní datový sklad s využitím metody tzv. Master data management obsahuje jedinou pravdu ve firmě a tak slouží jako základna pro reporting na všech úrovních řízení ve společnosti.

Master data management

Master data management (MDM) je metoda identifikace nejkritičtějších informací v rámci organizace. Zahrnuje množství technologických řešení, datovou integraci, datovou kvalitu a management řízení procesů.

Hlavní přínosy MDM:

  • jednotný pohled na interpretaci informací z více zdrojů dat
  • definování správných vazeb mezi daty v rámci business pravidel
  • kompletní přehled interakcí pro sledovanou business entitu

Integrace a konsolidace dat

S narůstajícím množstvím dat, používaných aplikací a systémů ve firmách je potřeba sjednotit informace a upravit je do „srozumitelné řeči“. Proto jsou společnosti nuceny převádět data ze svých systémů do nového prostředí, co může být komplikované a náročné ne jenom časově, ale i finančně.

Reporting

Reportovací systémy slouží na to, aby měli řídící pracovníci dokonalý přehled o aktuálním stavu společnosti. Rychlý přístup k informacím je silný nástroj, který umožňuje posuzovat, zda se byznys vyvíjí v souladu se strategií firmy a z ní plynoucími krátkodobými a dlouhodobými cíli.

Forecasting

Pro firmy, které chtějí dále růst a být konkurenceschopnými je mimořádně důležitá práce s historickými daty. Nástroje a techniky BI umožňují lépe pochopit jejich potenciál. Díky forecastingu (predikcím, odhadům) je možné alokovat rozpočty pro nadcházející období, korigovat plány a flexibilně se přizpůsobit situaci na trhu. Velkou výhodou BI nástrojů je přepojení forecastingu s plánováním a reportingem, což maximálně zefektivňuje práci.

DATA MINING A STATISTICKÉ METODY

Data mining v mnohém podzdvihnul statistické metody. Klade se v něm silný důraz na automatizaci procesů a jeho výsledky jsou prezentovány ve formě reportingu.

Big data

Věděli jste, že každý den vznikne více než 3 exabitů (1018) dat a 90% existujících dat vzniklo za poslední dva roky? Přicházejí z různých zdrojů – z meteorologických senzorů, sociálních sítí, mobilních telefonů a GPS, a mají různé formáty (fotografie, videa, bankové záznamy a mnoho dalších). Říkáme jim Big Data.