Jelikož přistupujeme ke každé společnosti individuálně, dokážeme poskytnout zákazníkům služby na míru. Naše know-how vám pomůže lépe konsolidovat data a tím i zefektivnit rozhodování.

Budování datových skladů (DWH)

Datový sklad poskytuje možnost shromažďovat, extrahovat, čistit, transformovat, konsolidovat a unifikovat data z různých informačních systémů. Zároveň uchovává zpravidla kompletní historii dat, což naopak neumožňují provozní systémy.  Kvalitní datový sklad reprezentuje „jedinou pravdu“ a tak slouží jako základna pro reporting a ostatní BI služby na všech úrovních řízení společnosti.

Úložiště provozních dat (ODS)

Pomocí systému ODS vám umíme zrychlit vaše provozní procesy sjednocením datové základny pro kritické aplikace. Typicky hovoříme o zákaznické a produktové bázi a schopnosti ODS v reálném nebo téměř reálním čase poskytovat kvalitní informace pro operativní byznys procesy. Součástí řešení ODS je i podpora pro aplikace, kde je potřebné rychlé rozhodnutí.

Big data

Data jsou všude kolem vás a neustále vznikají nová. Pomůžeme vám je analyzovat, uchovávat. Vytvoříme architekturu na míru pro váš typ byznysu.

Big data jsou definovaná těmito vlastnostmi

 • Objem – příliš velká data na zpracování tradičními aplikacemi
 • Rozmanitost – přicházejí z různých zdrojů a mají různou strukturu
 • Rychlost – vznikají neustále se zvětšující se rychlostí
 • Variabilita – množství dat v čase kolísá
 • Komplexita – data mohou pocházet z různých zdrojů, a proto je data management náročnější

Integrace a konsolidace dat

Kvůli narůstajícímu množství dat sjednocujeme informace a upravujeme je do „srozumitelné řeči“. Proto se snažíme najít pro každého zákazníka vhodný systém a provázat data z různých systémů do nového prostředí.

Výhody řešení datové integrace a konsolidace

 • zkrácení doby implementace
 • striktní sledování projektových nákladů, dodržení času realizace a minimalizace projektových rizik
 • zabezpečení kvality, profilace a struktury dat
 • odstranění nekonzistence dat mezi systémy
 • kompletní zdokumentovaní řešení

Vykazování

Reportovací systémy slouží pro dokonalý přehled o aktuálním stavu firmy. Rychlý přístup k informacím je silný nástroj, který nám umožňuje posuzovat, zda se byznys vyvíjí v souladu se strategií firmy a z ní plynoucími krátkodobými a dlouhodobými cíli.

Pomůžeme vám i nastavit procesy tak, abyste mohli kontrolovat, jestli je výkonnost jednotlivých složek v souladu se stanovenými cíli. Důležitou schopností je definovat souvislosti mezi příčinami a důsledky na základě reportů.

Výhledy

Díky výhledům můžete lépe alokovat rozpočty pro nadcházející období, korigovat plány a flexibilně se přizpůsobovat situaci na trhu. To vše na základe historických dat. Pomocí propojení výhledů s plánovaním a reportingem umíte maximálně zefektivnit práci.

Oblast plánování:

 • Strategické plánování
 • Taktické plánování
 • Finanční plánování
 • Manažerské hlášení
 • Prognózování
 • Řízení rizik

Master Data Management (MDM)

Master Data Management (MDM) je metoda identifikace nejkritičtějších informací v rámci organizace. Zahrnuje množství technologických řešení, datovou integraci, datovou kvalitu a řízení procesů. Jedním z cílů MDM je vytvořit a doručit jednotné, přesné a relevantní informace, které přicházejí z různých zdrojů.

Hlavní přínosy MDM:

 • Jednotný pohled na interpretaci informací z více zdrojů dat
 • Definování správných vazeb mezi daty v rámci business pravidel
 • Kompletní přehled všech interakcí pro sledovanou business entitu