S naší službou zákazníkovi ušetříme čas při zpracovávaní a vyhodnocování dat. Stačí, aby nám poskytl svá data, nadefinoval reporty a zadal potřebné KPI’s (key performance indicators) a o nic dalšího se nemusí starat. Právě v tom je největší výhoda naší služby „BI as a service“ (BIaaS).

 

Oblasti našeho standartního řešení:

 • Finance: účetnictví a hlavní kniha
 • Prodeje
 • Sklady
 • Hotely
 • Gastro
 • Atrakce
 • Lanové dráhy
 • Zákazníci

Po dohodě se zákazníkem zpracováváme i další typy informací a připravujeme pro něj specificky zaměřené reporty.

 

Business Intelligence

I při nižších nákladech můžete dosahovat vyšší profit díky důslednému plánování, sledováním reálné výkonnosti a rychlým reakcím na změny. Základem je správné a rychlé vyhodnocení interních a externích dat a informací.

 

Reporting a ukazatele

Díky kvalitním reportům dokáže zákazník lépe vyhodnocovat důležitá data. Kromě přehledného a jednoduchého ovládaní je nevyhnutné, aby údaje byli jednoznačné a pravdivé. Pomocí cloudového řešení můžete s aktuálními daty pracovat kdykoli a kdekoli, a to i v podobě přehledného dashboardu zobrazujícího klíčové ukazatele.

Možnosti přístupu k reportu a datům

 • Web – BI aplikace pomocí web prohlížeče
 • Email – pravidelné zasílaní výstupů
 • Mobile – práce s daty pomocí mobilních zařízení
 • WebService – poskytování dat dalším aplikacím prostřednictvím API
 • Export dat – možnost prohlížení ve formátech .pdf, .xls, či .html

 

Dolování dat

Hloubkovou analýzou dat dokážeme zákazníkům najít korelaci údajů a vzorců mezi databázemi. Na základě historických dat dokážeme předpovídat budoucí vývoj, specifické chováni, určit trendy a analyzovat datové závislosti.

Typické použití Data Miningu:

 • segmentace zákazníku
 • detekce podvodů a jiných anomálií
 • predikce zákazníků s kladnou reakcí na marketing
 • analýza nákupního košíku
 • predikce časových řad