Outsourcing a kompletní správa v kontextu BI je fenoménem dnešní doby, který v jednom balíčku služeb poskytuje komplexní řešení, bez toho aby musela firma investovat do koupi vlastního hardwaru, softwaru v podobě licencí, nebo zabezpečit vývoj samotného reportingu od extrakce dat, přes transformaci až po publikaci. Zákazník nám poskytne svoje údaje, nadefinuje reporty a o nic víc se už nemusí starat.

Business Intelligence

  • načítaní a kompletní zpracování dat
  • integrace s vašimi systémy přes integrační platformu (SOA, BPM…)
  • podpora konzultantů při identifikaci zdrojů dat, způsobů prezentací, hot line, řešení chybovosti
  • poskytování reportů, analytických výstupů přímo do PC nebo smart zařízení bez nutnosti instalace dalšího SW

Společnost Maind poskytuje řešení pro oblasti business intelligence, kde zákazník platí jenom za funkcionalitu, kterou využívá. Nepotřebuje teda investovat do hardwarového ani softwarového vybavení. Spolupráce je postavená na dodání řešení pomocí SaaS nebo formou dočasného personálního leasingu našich expertů.

Excelentná práce s daty

I při nižších nákladech můžete dosahovat vyšší profit díky důslednému plánování, sledováním reálné výkonnosti a rychlými reakcemi na změny. Základem je správně a rychle vyhodnotit interní a externí data a informace.

Ukazatele výkonnosti v reálném čase

Vedení společnosti potřebuje nástroj, se kterým dokáže v reálném čase získat informace o klíčových ukazatelích výkonnosti společnosti.

Důsledná kontrola a reporting

V časech krize a ekonomické recese je ze strany majitelů, regulátorů, ale i státních institucí vyšší tlak na důslednější kontrolu a reporting výsledků společnosti. A to někdy až na úroveň jednotlivých položek.

Řízené snižování nákladů

Neustálý tlak na náklady nutí firmy snižovat cenu při dodržení kvality. Protože máme zkušené experty a nejsme zatížení zbytečnými provozními náklady, dokážeme nabídnout vysoko kvalifikované experty za nižší cenu. Řešení stavíme na architekturách, které si na straně zákazníka nevyžadují nákup nového hardwaru nebo softwaru. Samozřejmostí je rychlost přístupu a bezpečnost.