V jedné z největších bank na Slovensku jsme realizovali projekt z oblasti personálního leasingu. Zákazník požadoval kvalifikované odborníky se zkušenostmi z bankového sektoru, kteří dokážou připravovat testovací scénáře a analyzovat vzniklé nedostatky v prostředí DWH BI. V průběhu let 2010 až 2012 jsme bance průběžně poskytovali konzultanty (v čase nejintenzivnějších prací celkově 6 specialistů), kteří pracovali na interních úkolech DWHI BI týmu zákazníka.