Jednomu z největších telekomunikačních operátorů dlouhodobě poskytujeme odborníky, kteří se podílí na budování a rozvoji podnikového datového skladu, menších datamartů nebo aplikací na podporu byznys procesů. V Telekomu pracujeme s technologiemi Oracle, jedná li se o databázi, modelovací nebo ETL nástroje.