Naši konzultanti byli součástí implementace projektu eDWH. Poskytovali služby ve vícerých pozicích – ať už v oblasti architektury, analýzy a implementace nebo ve fázi uživatelských testů formou návrhu a dodání testovací metodiky pro business intelligence.