Pro největší síť sportovních prodejen na Slovensku jsme dodali manažerský informační systém, který je založen na datovém skladu implementovaném na platformě Oracle a BI nástrojích SAP BO. Systém je navržen tak, aby byl maximálně efektivní při rozšiřování datového skladu o nové produkční systémy a při jejich zapracovávaní do reportingu společnosti.