Náplň práce, informace o pracovním místě

 • Řídit aktivity odpovídající organizační jednotky z pohledu odborného řízení / přiděleného projektu.
 • Ujistit se, že členové vašeho týmu jsou adekvátně školení a dodržují interní pravidla tak požadované metodiky dodávek.
 • Připravovat a odpovídat za realizaci strategie rozvoje technologií u vybraných klientů.
 • Spolupracovat s managementem na dosažení obchodních výsledků, manažovat aktivity v oblasti vaší odpovědnosti a umožnit využití potenciálu společnosti v oblasti DWH, BI a Reportingu.
 • Rozvíjet a řídit lidské zdroje a jejich kompetence v rámci odpovídající organizační jednotky a v souladu se strategií a potřebami trhu.
 • Zajistit vysokou kvalitu výkonu organizační jednotky při dodávce projektů.
 • Rozvíjet a udržovat komunikaci a pracovní vztahy se zákazníky v klíčových obchodních případech tak při dodávce projektů.
 • Jednat jako obchodní reprezentant a mluvčí společnosti.
 • Ujistit se, že všichni zaměstnanci v přímém kontaktu se zákazníky jednají v souladu s pravidly společnosti a obchodní etiky.
 • 3-5 let praxe v oblasti Projektového managementu

Druh pracovního poměru

 • Plný pracovní úvazek

Nabízené výhody

 • Práce s nejnovějšími technologiemi, primárně v oblasti BI
 • Možnost získat certifikaci ve vybraných technologiích

Požadované vzdělání

 • Vysokoškolské II stupeň - zaměření v oboru
 • Certifikace v oblasti projektového managementu

Požadované znalosti

 • Očekává se součinnost při prosazování obchodních cílů u konkrétních zákazníků.
 • Všestranná podpora týmu pro dosažení plánovaného objemu objednávek a řízení vztahů s klienty.
 • Zajistit, že se použijí všechny náležité procedury zavedené na kvalifikaci a autorizace všech obchodních nabídek před jejich odesláním; jednat jako schvalovatel v rámci limitu vaší pravomoci.
 • Řídit porfolio tržně-specifických nabídek, odpovídající strategii vaší organizační jednotce.
 • Řídit a podporovat dodavatelský tým na jednotlivých projektech, spolupracovat se zákazníky s cílem dosáhnout plánovaný projektový zisk a spokojenost zákazníka.
 • Poskytovat vstupy do procesů plánování a odhadů na zajištění rozpočtování nabídek.
 • Zajistit proces průběžné kontroly projektů v souladu s interními postupy společnosti a také kontrolu hlavních projektových milníků, které příslušejí do vaší organizační jednotky. V případě jakýchkoliv problémů v dodávce zajistit okamžité nápravní aktivity.
 • Aktivně se podílet na přípravě pravidelných reportů.
 • Zajistit pravidelné vyhodnocování stavu projektů.
 • Monitorovat všechny projekty z hlediska komerčních rizik.
 • Limitovat neplánované odpisy.
 • Hodnotit a monitorovat výkon zaměstnanců organizační jednotky a dodržovat interní předpisy v oblasti vaší odpovědnosti. Navrhovat vhodné ohodnocení a nápravní aktivity.
 • Plnit odpovědnosti manažera pro členy týmu (včetně kariérního rozvoje, ohodnocení, přehodnocení platů, pravidelné zpětné vazby na výkon a také managementu nedostatečných výkonů).

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk - level C1